-Næringsutvikling i Hattfjelldal-

Hattfjelldal Vekst – Utvikling og innovasjon

PwC
Tilskuddsordning for
selskap med betydelig omsetningsfall: Klikk her for pdf dokument
Hvordan benytte Kontantstøtteordningen (web-seminar): Klikk her

—————–
Innovasjon Norge

Webinar 17.04 Tiltakspakker fra Innovasjon Norge REISELIV: Klikk her
Webinar 20.04 Tiltakspakker fra Innovasjon Norge GRÜNDER: Klikk her
—————–

I forbindelse med den pågående krisen med spredning av koronavirus og de store påkjenningene dette påfører mange av våre bedrifter henviser vi til informasjon hvor man kan hente hjelp og råd.
Hattfjelldal Vekst kan kontaktes på epost og telefon 24/7 for alle som har spørsmål.

Hattfjelldal kommune
Hattfjelldal Kommune link
NAV
NAV link
NHO
NHO link
Innovasjon Norge
Innovasjon Norge – Konsekvenser av Koronavirus link

———-

Litt om Hattfjelldal Vekst

Hattfjelldal Vekst skal hjelpe lokale næringsaktører og gründere til økt vekst.

• Etablere vekstkraftige bedrifter gjennom nettverksbygging
• Videreutvikle lokale og regionale bedrifter
• Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen

Gründersatsing

Har du lyst til å starte for deg selv, etablere din egen bedrift?

Hattfjelldal kommune har nå endret retningslinjene til næringsfondet, slik at det skal være enklere å få tilskudd til å starte egen bedrift og/eller videreutvikle en allerede eksisterende arbeidsplass. De nye retningslinjene gjelder for to år og man håper at enklere tilgang på kapital i en fase kan skape større trygghet, og bidra til at flere tør å starte, eller videreutvikle, egen bedrift.

De viktigste endringene som er gjort er at tilskuddsbeløpet er doblet, fra 100 000,- til 200 000,-, og at kravet om egenkapital er redusert fra 30 % til 15 %. Egenkapital kan bestå av både kroner og egeninnsats.

Hattfjelldal Vekst (HV) er Hattfjelldal kommunes næringsutviklingsselskap og ivaretar førstelinjetjenesten for etablerere og næringsutvikling i Hattfjelldal kommune. HV planlegger å arrangere en gründeruke høsten 2018 i samarbeid med andre. I Hattfjelldal kan man tenke seg å fokusere på omstilling og nyetablering som tema. En hovedmålsetting med gründeruka er å stimulere til entreprenørskap og utvikling. Man ønsker å bidra til å lage bedre grobunn for å bygge kultur for entreprenørskap.

Ta kontakt med Hattfjelldal Vekst, v/Øyvind Nes, om så bare for å drøfte en idè du har, så kan han veilede deg videre i prosessen.

Last ned:«Etableringsfaser og kriterier» her
Last ned: «Retningslinjer for Næringsfondet i Hattfjelldal kommune» her
Last ned: «Søknad om næringstøtte» her

 

Prosjekter

Teknoparken Helgeland AS, avdeling Hattfjelldal Teknoparken i Hattfjelldal er et initiativ fra Teknoparken Helgeland AS i Mosjøen, som ønsker å...

Tjenester

Rådgivning for nye og eksisterende bedrifter Hattfjelldal Vekst er førstelinjetjenesten for Hattfjelldal kommune for utvikling av næringslivet lokalt. Idéer med...

Om oss

Historien bak Hattfjelldal Vekst Hattfjelldal kommune er tradisjonelt en kommune hvor flere av innbyggerne veksler mellom deltidsstillinger innen serviceyrker og...

Facebook

Besøk gjerne vår facebookside! Der legger vi ut nyheter og nyttig informasjon.

Ring

+ 47 992 69 982