Om VÆXT

VÆXT i Hattfjelldal er et initiativ fra Teknoparken Helgeland AS i Mosjøen, som ønsker å bygge opp flere små, uformelle nettverk for teknologikompetanse rundt om på Helgeland.
Helgeland har ikke en god gründertradisjon, men dette skyldes ikke mangel på teknologi-interesse og -kompetanse blant helgelendingene! Vi har mange behov for lokale innovasjoner tilpasset området der vi bor, ingen vet bedre enn oss hva vi trenger her – i vårt daglige arbeid og i våre virksomheter.

Idéen bak VÆXT
Hovedtanken bak VÆXT’s nettverksbygging er at man lokalt skal tilby små gründere tilgang til en møteplass og et nettverk hvor de kan dele sine ideer og sin kompetanse med andre – både nye og erfarne gründere. Idémyldring, spisskompetanse, uformelle møter og relasjonsbygging som foregår i egnede lokaler, er noen av grunnsteinene for konseptet. Ønsket resultat er at nye muligheter skal åpne seg for hattfjelldalinger som har innovasjonsidéer innen teknologi.

Væxt er til for deg
Har du en idé til ny teknologi, eller kunnskaper du kan dele med andre? Kanskje nettopp du er en gründer, eller sitter på spisskompetanse som ingen andre i Hattfjelldal har? Er du også en lagspiller som kan hjelpe sidemannen? Da kan Teknoparken i Hattfjelldal være møtepunktet for deg og de andre.

Besøk: http://www.vext.no/